algemeen

Goedkeuring decreet april 2018

Het juridisch kader voor de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen en de versterking van de lerarenopleidingen binnen de hogescholen en universiteiten wordt bepaald in het decreet dat eind april 2018 werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Je kan het volledige decreet hier raadplegen indien je meer info verlangt.

Cluster

Hoe worden de graduaats- en educatieve opleidingen bij AP georganiseerd?

De huidige HBO5-opleidingen (toekomstige graduaatsopleidingen) zullen binnen AP geclusterd worden per interessegebied en als groep ondergebracht worden in de bestaande departementen.

TNO?!

TNO is hét buzzword wanneer het over de integratie van 2019 gaat. Maar wat is het juist?

Visual_campus Spoor Noord_nieuwecampus

AP gaat bouwen

The word is out! The plans are on the table, the construction is about to start.

Enkele cijfers

In totaal zijn er op dit moment in Vlaanderen ongeveer een 14.000 cursisten ingeschreven in de opleidingen van het volwassenenonderwijs die een graduaatsdiploma opleveren. De verwachting is dat dit aantal tegen 2019 nog gaat stijgen.

Uitbouw van de huidige HBO5-opleidingen en SLO’s

Vanaf september 2019 krijgen de opleidingen die vandaag in de CVO’s aangeboden worden een volwaardige plaats naast de professionele bachelors en academische masters binnen de AP hogeschool.

CVO’s en AP: een lange samenwerking

Vandaag al biedt de AP Hogeschool 19 graduaatsopleidingen hoger beroepsonderwijs (HBO5) aan en werkt hiervoor samen met 5 verschillende Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s) en een secundaire school voor Verpleegkunde.

Graduaat krijgt plaats naast bachelor

Vanaf 1 september 2019 biedt AP Hogeschool niet alleen bachelor- en masteropleidingen aan. Vanaf dan maken graduaatsopleidingen ook deel uit van het aanbod.