Medewerkers

Ben je medewerker aan een Centrum voor Volwassenenonderwijs of aan de AP Hogeschool?
Dan zit je mogelijk met heel wat vragen over de integratie van de HBO5- en specifieke lerarenopleidingen in de AP Hogeschool vanaf het academiejaar 2019-2020.

Op deze pagina vind je meer informatie over de integratie. Bovendien kan je de lijst met Frequently Asked Questions (FAQ) raadplegen.

Zit je nog met een vraag die je niet op deze pagina terugvindt? Stel ze dan meteen via het vragenformulier.  Heb je een vraag over je persoonlijk statuut? Dan kan je contact opnemen met HR-adviseur Anke Nadai via tober 2017 vond de eerste info-en ontmoetingsdag plaats tussen AP Hogeschool en CVO Antwerpen, CVO HBO5 Antwerpen, CVO Provincie Antwerpen, CVO Crescendo en CVO Horito. Het was een ideale gelegenheid om kennis te maken en om algemene informatie over de integratie (zoals de impact op studenten, medewerkers, opleidingen en infrastructuur) te delen.

Wil je graag de powerpointpresentatie bekijken van deze infodag? Stuur dan een mail naar toelichting gegeven bij de beschikbare informatie rond statuten, het verlofstelsel, en meer personeelsgebonden aangelegenheden.

Wil je graag de powerpointpresentatie bekijken die gebruikt werd tijdens deze vergaderingen? Stuur dan een mail naar Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Zal ik mee overgaan naar de hogeschool bij integratie van de graduaatsopleidingen in de AP hogeschool op 01.09.2019?

 • Wie als lector (lectoren en praktijklectoren) vast benoemd is bij een CVO van het samenwerkingsakkoord wordt automatisch (bij decretale toepassing) overgenomen voor de omvang van de betrekking waarvan zij op 31 december 2018 titularis en benoemd zijn. Zij behouden hun vaste benoeming bij de hogeschool.
 • Wie als lector (lectoren en praktijklectoren) een statuut TADD – vacante uren (ato2) heeft, wordt ook mee overgenomen (bij decreet) door de hogeschool voor de omvang van de betrekking waarvan ze op 30 juni 2019 titularis zijn. Zij krijgen bij de overname een aanstelling van onbepaalde duur
 • Wie als lector bovenstaande statuten niet heeft, gaat niet automatisch mee over naar de hogeschool
 • Wie momenteel werkzaam is als bestuurlijk of administratief medewerker bij een CVO gaat niet automatisch mee over naar de hogeschool
 • Medewerkers van de specifieke lerarenopleiding gaan over naar de AP hogeschool of de Universiteit van Antwerpen (zie volgende vraag)

2. Ik werk nu in een specifieke lerarenopleiding en geef zowel les aan bachelor- als masterstudenten. Zal ik overgenomen worden door de AP Hogeschool of door de Universiteit Antwerpen?

 • Ongeveer 35% van de SLO-studenten heeft een masterdiploma. Deze studenten zullen voortaan een educatieve opleiding kunnen volgen aan de Universiteit Antwerpen. De universiteit neemt een evenredig percentage van de medewerkers mee over
 • Wie exact naar welke instelling zal gaan is nog niet uitgeklaard. Er lopen volop gesprekken om te peilen naar de interesse, de mogelijkheden en de persoonlijke wensen hieromtrent. De hogeschool wil samen met de universiteit hierover concrete voorstellen uitwerken die met de betrokken personeelsleden zullen bekeken worden.

3. Kunnen we solliciteren op de vacatures van de hogeschool?

 • Dat kan uiteraard. In de loop van de maanden voorafgaand aan de integratie (voorjaar 2019) zullen er vacatures voor de graduaatsopleidingen bekend gemaakt worden. Ook wie reeds eerder, nog voor 1 september 2019, bij AP aan de slag wil, kan zich kandidaat stellen. De openstaande vacatures kan je raadplegen via https://vacatures.ap.be

4. Hoe verlopen de verlofstelsels bij AP?

 • De verlofmogelijkheden in het hoger onderwijs zijn erg gelijkend op die van het leerplichtonderwijs en de CVO’s. Maar sommige verlofstelsels zullen opnieuw aangevraagd moeten worden. Voor specifieke vragen kan je terecht bij je personeelsverantwoordelijken. Zij stemmen complexe vragen en problemen af met de AP hogeschool.

5. Op welke campussen zullen de lessen doorgaan?

6. Zal er genoeg plaats zijn op de bestaande AP-campussen om de studenten en medewerkers te huisvesten?

 • De hogeschool bouwt en zorgt voor extra campuscapaciteit op de site van campus Spoor Noord en elders. Het nieuwe campusgebouw campus Spoor Noord – Viaduct zal klaar zijn tegen eind 2020/begin 2021
 • Om de uitbreiding van de studentenvoorzieningen te faciliteren wordt ook meer ruimte voorzien. Op campus Spoor Noord zal het gelijkvloers van de Lichttoren (ook op Spoor Noord) ingericht worden met gespecialiseerde diensten ter ondersteuning van alle AP studenten. Op de andere campussen is er ook nog een nabije ‘eerste hulp’ ondersteuning aanwezig zodat studenten met ondersteuningsvragen erg laagdrempelig geholpen kunnen worden.

7. Ik heb nog diverse vragen over mijn job en mijn toekomst bij AP, bij wie moet ik terecht?

 • Deze vragen kan je in eerste instantie bij het CVO voorleggen. Zij kunnen alvast eerste hulp bieden. Zijn de vragen complexer of zeer specifiek en individueel dan zullen je collega’s van het CVO afstemmen met AP en eventueel doorverwijzen. Vanaf december 2018 zullen individuele gesprekken ingepland worden. Hierin kan je dan je huidige situatie bespreken. Je verwachtingen en toekomstplannen komen dan ook aan bod.