Contact & nuttige links

Heb je een vraag?

Studenten kunnen in het academiejaar 2018-2019 nog terecht bij het CVO-secretariaat en de trajectbegeleider voor informatie. Medewerkers kunnen dit academiejaar ook nog steeds terecht bij de CVO-personeelsdienst.

De meest voorkomende vragen over de integratie zijn gebundeld op de medewerkers- en studentenpagina.
Mis je bepaalde informatie op dit platform of heb je een andere vraag voor AP Hogeschool?
Laat het weten via het vragenformulier

Nuttige info: de wetgeving en het decreet

Het juridisch kader voor de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen en de versterking van de lerarenopleidingen binnen de hogescholen en universiteiten wordt bepaald in het decreet dat eind april 2018 werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Je kan het volledige decreet hier raadplegen.

Nuttige links

https://www.ap.be/
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/hoger-onderwijs-in-vlaanderen-2018
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/cursist-of-student
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/studenten
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/studenten/studietraject-evaluatie-en diploma/vrijstellingen
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/kan-ik-mijn-leerkrediet-weer-opbouwen
toelagen.be/
toelagen-en-werken/kinderbijslag
https://centenvoorstudenten.be/