Cluster

Hoe worden de graduaats- en educatieve opleidingen bij AP georganiseerd?

De huidige HBO5-opleidingen (toekomstige graduaatsopleidingen) zullen binnen AP geclusterd worden per interessegebied en als groep ondergebracht worden in de bestaande departementen.

De huidige SLO’s (toekomstige educatieve opleidingen) worden volledig geïntegreerd in de Lerarenopleiding van het departement Onderwijs en Training. Algemeen directeur Pascale De Groote: “Met deze beslissing versterken we ons DNA: samen uniek, met een divers onderwijsaanbod waar de graduaatsopleidingen en de vernieuwde lerarenopleiding een eigen plek weten te vinden.”

De integratie in de departementen heeft tal van voordelen. Zo vergemakkelijkt het de samenwerking met de professionele bachelors waardoor expertisedeling gestimuleerd wordt. De graduaatsopleidingen zullen ook vertegenwoordigd zijn in de overleg- en inspraakorganen. “Het is cruciaal dat de medewerkers en de studenten van de graduaatsopleidingen mee de koers van de hogeschool gaan bepalen en zo mee vorm geven aan het hogeschoolbeleid”, aldus de algemeen directeur. “Door de graduaatsopleidingen te clusteren per interessegebied versterken we de specifieke aanpak en de profilering van alle opleidingen in de hogeschool, wat een directe en eerlijke oriëntatie van de (potentiële) studenten vergemakkelijkt.” De externe communicatie naar de toekomstige studenten zal in de toekomst dan ook gevoerd worden vanuit deze interessegebieden.

Om de kwaliteit van ons onderwijs te garanderen, vindt AP het belangrijk dat de opleidingen hun eigenheid kunnen behouden en zich duidelijk positioneren t.o.v. andere opleidingen binnen en buiten de hogeschool. Voor ondersteunende processen wil de hogeschool inzetten op een gestroomlijnde werking met het oog op een vlotte en studentvriendelijke dienstverlening. “We hebben het voorrecht verder te kunnen bouwen op de sterke positionering van de CVO’s in het onderwijsgebied”, zegt Pascale De Groote. “AP voorspelt een enorm potentieel voor de graduaatsopleidingen om uit te groeien tot een nieuws vaste waarde in het hoger onderwijs en wil de studenten voorbereiden op een snel veranderende maatschappij.”

Vorig bericht Volgend bericht