TNO?!

TNO is hét buzzword wanneer het over de integratie van 2019 gaat. Maar wat is het juist?

Het aanbod aan HBO5-opleidingen dat nu nog in de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) bestaat, krijgt vanaf het academiejaar 2019-2020 een plaats in de Vlaamse hogescholen als graduaatsopleidingen. Om dit goed voor te bereiden moeten de opleidingen met onderwijskwalificatie op niveau 5 zich omvormen en een ‘Toets Nieuwe Opleiding’ (TNO) doorlopen bij de NVAO.

Hierbij wordt aandacht besteed aan onderwijsinhoud, het onderwijsproces, materiële voorzieningen, kwaliteit personeel en interne kwaliteitszorg van de opleiding. Later buigt een onafhankelijke en deskundige commissie zich erover of de opleiding voldoet aan de kwaliteitscriteria.

De onderwijskwalificaties waarvoor nog geen verwante beroepskwalificatie erkend zijn, dienen een tussentijdse actualisatie van de domeinspecifieke leerresultaten te doorlopen en worden nadien nog omgevormd. Ten laatste op 1 september 2019 zijn alle bestaande HBO5-opleidingen ofwel omgevormd, ofwel geactualiseerd.

Vorig bericht Volgend bericht