algemeen

Visual_campus Spoor Noord_nieuwecampus

AP gaat bouwen

The word is out! The plans are on the table, the construction is about to start.

Enkele cijfers

In totaal zijn er op dit moment in Vlaanderen ongeveer een 14.000 cursisten ingeschreven in de opleidingen van het volwassenenonderwijs die een graduaatsdiploma opleveren. De verwachting is dat dit aantal tegen 2019 nog gaat stijgen.

Uitbouw van de huidige HBO5-opleidingen en SLO’s

Vanaf september 2019 krijgen de opleidingen die vandaag in de CVO’s aangeboden worden een volwaardige plaats naast de professionele bachelors en academische masters binnen de AP hogeschool.

CVO’s en AP: een lange samenwerking

Vandaag al biedt de AP Hogeschool 19 graduaatsopleidingen hoger beroepsonderwijs (HBO5) aan en werkt hiervoor samen met 5 verschillende Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s) en een secundaire school voor Verpleegkunde.

Graduaat krijgt plaats naast bachelor

Vanaf 1 september 2019 biedt AP Hogeschool niet alleen bachelor- en masteropleidingen aan. Vanaf dan maken graduaatsopleidingen ook deel uit van het aanbod.